Zapraszamy na nieodpłatne szkolenie otwarte omawiające doświadczenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji [ABI] po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej w 2015 roku, a także nowych zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r.

Autor programu spotkania:

Jarosław Jan Feliński – twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI AMW w Gdyni, DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA we WROCŁAWIU, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, WSAP Szczecin oraz WSISiZ WIT PAN Warszawa – kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w roku akademickim 2013 – 2016/2017. Doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni WDiOM- praktyk, wykładowca wyższych uczelni (UJ i AGH Kraków; WIT PAN Warszawa, AMW Gdynia, WSAP Szczecin), audytor wiodący ISO PN 27001 IRCA ISMS,. Konsultant Kancelarii Senatu – 2007; Min. Gospodarki -2006; Trybunału Konstytucyjnego -2010. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy i od 2007 r – WCIES Warszawa. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO].

„Zaistniej w Sieci” – Twoje dane osobowe.

11 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 18 w Warszawie Michał Tuz Ekspert ds. ODO  przeprowadził bezpłatne szkolenie pt. „Zaistniej w Sieci” – Twoje dane osobowe. Szkolenie było skierowane dla młodzieży ponadgimnazjalnej, dotyczyło bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Pan Michał Tuz przestawił zagrożenia pochodzące z rozmaitych źródeł, m. in. takie jak oszustwa dokonywane za pomocą komputerów, komunikatorów, profili społecznościowych, urządzeń mobilnych, itp.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W środę 12 października 2016r, w siedzibie WIT w Warszawie przy ul. Newelskiej 6, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, dalej jako „SIODO”. Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) z inicjatywy 7 Członków założycieli w osobach:

Jarosław Feliński, dr Włodzimierz Kuzak, Natalia Bender , Michał Tuz, Ewa Felińska, Sebastian Szczerba, Beata Patoka – Szurawska

”Nowe ustawowe zadania ADO i ABI po roku doświadczeń” – nieodpłatne szkolenie otwarte

Dnia 29 września 2016 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się bezpłatne szkolenie otwarte – „Nowe ustawowe zadania ADO i ABI po roku doświadczeń”.

Celem spotkania było omówienie doświadczeń Administratorów Danych Osobowych [ADO] i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji [ABI] po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej w 2015 roku. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Jarosława Felińskiego.