Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochro

Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem poddania go społecznym konsultacjom.

Pobierz plik

WSAP Szczecin spotkanie otwarte: Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

26 czerwca 2017 r.  w gościnnych murach Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie otwarte na temat: Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nadchodzących zmian. 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

8 czerwca 2017 roku w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – ul. Stara 4, członkowie Stowarzyszenia SIODO przeprowadzili otwarte spotkanie informacyjne dla kierowniczej kadry Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Oświaty Dzielnic. Spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – Pan Jarosław Feliński, a konsultacji udzielali członkowie SIODO Pan Michał Tuz i Pani Ewa Felińska.Tematem spotkania była – ”Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej – studium przypadku” – zależności i wyłączenia w stosowaniu przepisów obu ustaw.