W dniu 21 marca 2019 r w Centrum Konferencyjnym Rewita Rynia w Białobrzegach  podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kierowników Działów Aparatury Medycznej na temat – „Funkcjonowanie Działów Aparatury Medycznej w ochronie zdrowia”  gościł na zaproszenie Polskiego Centrum Edukacji Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Wygłosił nieodpłatny wykład na temat:
 
„Rozwaga Ochrony Danych Osobowych /RODO/ w obsłudze aparatury medycznej – studium przypadku”
 
•    Legalność obrotu danymi osobowymi z podmiotami zewnętrznymi w świetle art. 28, art. 5 i 6 RODO
•    Integralność i poufność versus naruszenie RODO art. 4.12.
•    Włączanie IODO w proces przygotowania i nadzoru obrotu danych

Podsumowaniem wystąpienia była ożywiona dyskusja.