„Konwersatorium Administratorów Danych” – Wrocław, Łódź

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych przeprowadzone zostały spotkania otwarte w postaci ” Konwersatorium Administratorów Danych”  w kontekście zmian przepisów RODO. Liczne uczestnictwo kierowników jednostek potwierdziło potrzebę przybliżania tematyki ochrony danych osobowych w nowych regulacjach prawa i wymagań stawianych przed administratorami danych. W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pan Jarosław Feliński określił ramy nowych przepisów w korelacji z obecnym stanem prawnym i wymaganiami kwalifikacji zawodowych nowego podmiotu zarządzania – Inspektora Ochrony Danych wskazując na interdyscyplinarny charakter działań IOD [szkolenia, dokumentacja, audyty BI].

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie otwarte Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Na spotkaniu omówiono przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nachodzących zmian.