Konferencja SIODO w Krasnymstawie

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbyła się Konferencja SIODO organizowana wraz ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie pt. „Wieloaspektowe ujęcie ochrony danych osobowych w JST – Jak sprostać przepisom?”

Konferencję otworzył Wicestarosta: Pan Marek Nowosadzki, przedstawiając problematykę Konferencji oraz działalność Stowarzyszenia przedstawił zgromadzonym Członków Zarządu SIODO w rolach prelegentów w osobach – Pani Bogdanna Krupińska Skarbnik SIODO i Pan Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO.