Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r.

Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem poddania go społecznym konsultacjom.