Konferencja Naukowa na temat: WYBRANE ASPEKTY STOSOWANIA RODO I DODO PRZEZ ORGANY PORZĄDKOWE

Organizator
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
WspółorganizatorzyStowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Straż Miejska we Wrocławiu

Jako wykładowca akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz członek SIODO podjąłem się inicjatywy zorganizowania konferencji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, której tematyka wystąpień miała za cel omówienie wybranych aspektów stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – DODO. Własne obserwacje, niejednokrotnie osobiste rozmowy z przedstawicielami organów porządkowych uświadomiły mi, że wielu funkcjonariuszy Policji czy też Straży Gminnych mają szczególne trudności w wykazaniu właściwej wykładni i stosowaniu w praktyce przepisów prawnych odnoszącym się do tzw. RODO oraz ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną – tzw. DODO. Z tymi problemami najczęściej musi się zmierzyć Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyznaczony w tych organach, który faktycznie realizuje swoje obowiązki najczęściej jednocześnie w tych dwóch obszarach. Możliwość wymiany określonych doświadczeń w wypełnianiu tych zadań przez IODO stała się dla mnie podstawą do jej zrealizowania.