Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r., w związku z przekazanym przez SIODO pismem dotyczącym propozycji nowelizacji przepisu art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o

Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r., w związku z przekazanym przez SIODO pismem dotyczącym propozycji nowelizacji przepisu art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695). 

KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się MULTIMEDIALNA KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania, organizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz SIODO Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie wyraża wdzięczność Władzom Politechniki Częstochowskiej za nieocenione wsparcie organizacyjne, a szczególne podziękowania składamy osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.

Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się MULTIMEDIALNA KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania, organizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz SIODO Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.