WALNE ZEBRANIE Członków SIODO – 27.06.2024

W dniu 27 czerwca o godzinie 17:00 odbyło się Walne Zebranie Członków SIODO, w zakresie, którego omówiono kluczowe aspekty działalności na przestrzeni 2023/2024 oraz najbliższego okresu, m.in.:

  1. Przedstawiono sprawozdanie z działalności SIODO w 2023 r.;
  2. Uchwalono zmiany organizacyjne Członków Zarządu SIODO; 
  3. Uchwalono zmianę formy rozliczania księgowego Stowarzyszenia; 
  4. Przedstawiono informacje szczegółowe dot. potencjalnego udziału w projekcie edukacyjnym (szczegóły wkrótce); 
  5. Poddano dyskusji Stanowisko SIODO w sprawie niezależności Inspektora Ochrony Danych oraz odpowiedź PUODO w przedmiotowym zakresie – Link do pism
  6. W ramach dyskusji dot. planów rozwojowych Stowarzyszenia:
  7. Poddano dyskusji planowane przedsięwzięcie dot. webinariów tematycznych, a także spotkań informacyjno – szkoleniowych, dedykowanych społeczności SIODO; 
  8. Poddano dyskusji planowane przedsięwzięcie dot. webinariów tematycznych ogólnodostępnych; 

W zakresie pkt. 6, w najbliższym czasie poinformujemy na stronie internetowej www.siodo.pl oraz w mediach społecznościowych SIODO (Facebook oraz Linkedin) o szczegółowych planach i terminach pierwszych webinariów.