Członkostwo

Członkostwo

Jak do nas dołączyć?

Zgodnie z ideą działania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, naczelną zasadą realizowaną przez Członków SIODO jest działalność społeczna w obszarach edukacji społeczeństwa informacyjnego i kształcenie w wyrabianiu odpowiednich nawyków wszystkich, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratorów Danych.

Zadania członka SIODO w rozpowszechnianiu wiedzy wiązać się będą z doskonaleniem osobistych umiejętności, wiedzy i kompetencji.  W celu świadczenia możliwie najwyższej jakości pomocy stosowania ustawy i wypełniania obowiązków realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce, w trakcie seminariów przedmiotowych i konferencji, realizowane będą zajęcia opierające się na wytycznych Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Przywołane przepisy stanowią podstawę do wejścia w pełnym zakresie nowej formy nadzoru ochrony danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych [RODO art. 37 ust.5].

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

  • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej (§ 7 oraz § 8 Statutu SIODO),
  • kandydaci do pełnienia funkcji IODO,
  • Wszyscy zainteresowani.

Roczna składka członkowska dla członków rzeczywistych Stowarzyszenia SIODO od 2019 r. wynosi 300 zł i powinna zostać wpłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do SIODO.

 

Pliki do pobrania: