Działalność

Cele główne SIODO

  • Działalność na rzecz przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, w tym podstawowych zasad ochrony danych osobowych - legalności, adekwatności i proporcjonalności przetwarzania informacji/danych osobowych.
  • Działalność w sferze rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Działalność edukacyjną oraz oświatową, w tym polegającą na kształceniu uczniów oraz studentów.
  • Rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
  • Ustalanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk.
  • Pomoc w bieżącej pracy Inspektorów Ochrony Danych.
  • Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
Edukacja
  • Konferencje
  • Szkolenia otwarte
  • Współpraca akademicka