Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE" - 16 LISTOPADA 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2022 roku odbyła się Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE”

Konferencja odbyła się w formie spotkania on-line. Nagranie z konferencji dostępne jest w serwisie YouTube na profilu SIODO – https://youtu.be/lYX0XdZ-1mw

KONFERENCJA SIODO DEDYKOWANA DYREKTOROM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PT „NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA” – 8 WRZEŚNIA 2022

„Spójne, rzeczowe, merytoryczne i kompletne oraz przydatne wystąpienia odnoszące się do praktyki funkcjonowania placówki oświatowej” – takie były opinie 
o agendzie i przebiegu Konferencji SIODO dedykowanej Dyrektorom placówek oświatowych, wyrażane przez uczestników wydarzenia. „Nowy rok szkolny – nowe wyzwania” to inicjatywa Stowarzyszenia odnosząca się do problemów środowiska oświaty, w obliczu zapowiadanych zmian przepisów prawa oświatowego [nauki zdalnej] i przepisów prawa pracy [praca zdalna]. Dziękujemy słuchaczom, za aktywność 
i zaangażowanie oraz liczne pytania zadawane prelegentom w trakcie konferencji.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIODO

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się walne zebranie członków SIODO. Spotkanie odbyło się w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00. Zebranie potrwało do 18:15.

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.


Z poważaniem,
Piotr Kitela Sekretarz SIODO

Konferencja Naukowa na temat: WYBRANE ASPEKTY STOSOWANIA RODO I DODO PRZEZ ORGANY PORZĄDKOWE

Organizator
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
WspółorganizatorzyStowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Straż Miejska we Wrocławiu

Jako wykładowca akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz członek SIODO podjąłem się inicjatywy zorganizowania konferencji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, której tematyka wystąpień miała za cel omówienie wybranych aspektów stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – DODO. Własne obserwacje, niejednokrotnie osobiste rozmowy z przedstawicielami organów porządkowych uświadomiły mi, że wielu funkcjonariuszy Policji czy też Straży Gminnych mają szczególne trudności w wykazaniu właściwej wykładni i stosowaniu w praktyce przepisów prawnych odnoszącym się do tzw. RODO oraz ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną – tzw. DODO. Z tymi problemami najczęściej musi się zmierzyć Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyznaczony w tych organach, który faktycznie realizuje swoje obowiązki najczęściej jednocześnie w tych dwóch obszarach. Możliwość wymiany określonych doświadczeń w wypełnianiu tych zadań przez IODO stała się dla mnie podstawą do jej zrealizowania.