WALNE ZEBRANIE Członków SIODO – 27.06.2024

W dniu 27 czerwca o godzinie 17:00 odbyło się Walne Zebranie Członków SIODO, w zakresie, którego omówiono kluczowe aspekty działalności na przestrzeni 2023/2024 oraz najbliższego okresu, m.in.:

  1. Przedstawiono sprawozdanie z działalności SIODO w 2023 r.;
  2. Uchwalono zmiany organizacyjne Członków Zarządu SIODO; 
  3. Uchwalono zmianę formy rozliczania księgowego Stowarzyszenia; 
  4. Przedstawiono informacje szczegółowe dot. potencjalnego udziału w projekcie edukacyjnym (szczegóły wkrótce); 
  5. Poddano dyskusji Stanowisko SIODO w sprawie niezależności Inspektora Ochrony Danych oraz odpowiedź PUODO w przedmiotowym zakresie – Link do pism
  6. W ramach dyskusji dot. planów rozwojowych Stowarzyszenia:
  7. Poddano dyskusji planowane przedsięwzięcie dot. webinariów tematycznych, a także spotkań informacyjno – szkoleniowych, dedykowanych społeczności SIODO; 
  8. Poddano dyskusji planowane przedsięwzięcie dot. webinariów tematycznych ogólnodostępnych; 

W zakresie pkt. 6, w najbliższym czasie poinformujemy na stronie internetowej www.siodo.pl oraz w mediach społecznościowych SIODO (Facebook oraz Linkedin) o szczegółowych planach i terminach pierwszych webinariów. 

Konferencja SIODO 21.05.2024 – >OPORNOŚĆ< „KIEROWNICTWA ORGANIZACJI WE WDRAŻANIU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”

 VII Konferencja SIODO 

>OPORNOŚĆ<
„KIEROWNICTWA ORGANIZACJI 
WE WDRAŻANIU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”

21 maja 2024 r. 

WARSZAWA PAŁAC STASZICA 

            W dniu 21 maja 2024 r. w Pałacu Staszica w Warszawie stawiło się zacne grono Partnerów Konferencji pt. „Oporność kierownictwa organizacji we wdrażaniu bezpieczeństwa informacji”, znakomitych Prelegentów i Uczestników wydarzenia. Pomimo wyzywającego i nieco zaczepnego tytułu, wszystkie wystąpienia koncentrowały się na przeszkodach uniemożliwiających odpowiednio skuteczne zabezpieczenie informacji 
w organizacji. Każdy z prelegentów idealnie wpisał się w tematykę konferencji i celnie punktował słabości, luki – wskazując z troską realne potrzeby,  jak również wskazówki koniecznych zmian w podejściu do bezpieczeństwa informacji.

Posiedzenie podkomisji ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów (09.05.2024)

W dniu 9 maja 2024 r. odbyła się Podkomisja Sejmu ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. W ramach jej przedmiotowych zagadnień dyskutowano o regulacjach dotyczących stosowania sztucznej inteligencji oraz o zapewnieniu przejrzystości algorytmów wykorzystywanych w różnych obszarach życia społecznego. Głos zabrał również Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który podkreślił kluczową rolę ochrony danych osobowych w kontekście sztucznej inteligencji oraz zapowiedział wsparcie prac legislacyjnych w tym zakresie poprzez udostępnienie wytycznych dotyczących projektowania prawa krajowego zgodnie z wymogami ochrony danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaznaczył, że ochrona danych osobowych stanowi nieodłączny element zarządzania systemami sztucznej inteligencji i zwrócił uwagę na konieczność harmonizacji przepisów z RODO oraz europejskim Aktem o sztucznej inteligencji. Ponadto, prezes UODO podkreślił znaczenie praw jednostek w kontekście systemów sztucznej inteligencji, w szczególności w kontekście praw do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.

Dawid Czerw, obecny podczas Podkomisji Sejmu Członek Zarządu SIODO zwrócił uwagę na potrzebę ujęcia w krajowych regulacjach dotyczących stosowania sztucznej inteligencji, a także przepisach dot. cyberbezpieczeństwa [m.in. projekt nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa] kategorii osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za organizację oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów wraz ze wskazaniem potrzebnych do spełnienia z ich strony kompetencji oraz kwalifikacji formalnych oraz umocowaniem ich rangi/statusu w organizacjach.

Transmisja archiwalna znajduję się w linku – https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2024&type=podkomisja#378673CBF43C9FCFC1258B1500323AED

Problematyka przetwarzania danych dzieci we współczesnym świecie – UODO

W zorganizowanej 26 kwietnia 2024 r. przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka, konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”, uczestniczyli z ramienia SIODO:

Jarosław Feliński prezes Zarządu SIODO wraz z Członkinią Honorową dr Ewą Kuleszą,  z należną poruszanym tematom uwagą wsłuchano się wystąpienia prelegentów. Nie budzi sporu, iż w zdynamizowanym przez technologię cyfrową świecie, koniecznością staje się podejmowanie wartościowych inicjatyw uświadamiających siłę negatywnego oddziaływania mediów społecznościowych i zasobów internetowych.