STACJONARNE lub on-line (TRANSMISJA LIVE) – Konferencja SIODO – INTERDYSCYPLINARNOŚĆ SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WYZWANIEM DLA WZMACNIANIA OBRONNOŚCI INFORMACYJNEJ PAŃSTWA / 25.05.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2023 r odbędzie się konferencja SIODO – INTERDYSCYPLINARNOŚĆ SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WYZWANIEM DLA WZMACNIANIA OBRONNOŚCI INFORMACYJNEJ PAŃSTWA.

Transmisja LIVE dostępna po kliknięciu – TRANSMISJA

Zapraszamy do uczestnictwa stacjonarnego:

Miejsce – Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Pałac Staszica
Sala im. Hugona Kołłątaja – 50 miejsc stacjonarnych
Online – 150 miejsc
Prosimy o potwierdzenie przybycia wysyłając wiadomość email na adres – sekretarz@siodo.pl

Transmisja LIVE dostępna po kliknięciu – TRANSMISJA

Cele główne Konferencji:

  1. Czy państwo może ograniczać prawo obywateli do informacji z uwagi na bezpieczeństwo państwa?
  2. Jak daleko przesuwa się ingerencja państwa w swobodę dostępu do informacji?
  3. Co i jak może ograniczać kierownik jednostki organizacyjnej w potrzebach bezpieczeństwa informacyjnego 
  4. Czy państwo posiada strukturę specjalistów ZBI?
  5. Czy i kto planuje / realizuje programowe podnoszenie kompetencji Sp. ZBI?
  6. Kultura prawna, kultura bezpieczeństwa a współczesne niebezpieczeństwa.
  7. Interdyscyplinarność osób i interoperacyjność techniki – woda i ogień  – jak połączyć?
  8. Podatność społeczeństwa na manipulację informacyjną , jak zaradzić niebezpieczeństwu?

                  W dobie wszechogarniającego zalewu nadinformacji / paraliżu informacyjnego, planujemy podnieść kilka istotnych tematów, które w naszej ocenie są obecnie niezbędne do prezentacji dorosłym i młodzieży.

Formularz rejestracyjny poniżej.

Konferencja SIODO i WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS W SOSNOWCU – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W STRUKTURZE EDUKACJI 23.03.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 23 marca 2023 r odbyło się ważne wydarzenie współorganizowane przez SIODO i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu – przy udziale Partnerów merytorycznych zajmujących się podjętą w trakcie Konferencji problematyką EDUKACJA 4.0

Temat główny:

„BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE EDUKACJI”

Szkolenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W dniu 17.03.2023r. odbyło się szkolenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych omówił zagadnienia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Temat „Prywatność. Dobra osobiste. Dane osobowe w działalności BHP oraz warunkach pracy zdalnej” wzbudził duże zainteresowanie. Niezbędna wiedza teoretyczna rozszerzona została przez prowadzącego o przydatne przykłady sytuacji i problemów, w których stosowanie RODO sprawia trudności techniczne.

Szkolenie pozwoliło zainteresowanym usystematyzować oraz zaktualizować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Wydarzenie wzbogacono dodatkowo w bardziej przyswajalny i łatwiejszy do zapamiętania sposób przedstawienia informacji- przekaz multimedialny.