Konferencja SIODO i WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS W SOSNOWCU – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W STRUKTURZE EDUKACJI 23.03.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 23 marca 2023 r odbyło się ważne wydarzenie współorganizowane przez SIODO i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu – przy udziale Partnerów merytorycznych zajmujących się podjętą w trakcie Konferencji problematyką EDUKACJA 4.0

Temat główny:

„BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE EDUKACJI”

Szkolenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W dniu 17.03.2023r. odbyło się szkolenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych omówił zagadnienia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Temat „Prywatność. Dobra osobiste. Dane osobowe w działalności BHP oraz warunkach pracy zdalnej” wzbudził duże zainteresowanie. Niezbędna wiedza teoretyczna rozszerzona została przez prowadzącego o przydatne przykłady sytuacji i problemów, w których stosowanie RODO sprawia trudności techniczne.

Szkolenie pozwoliło zainteresowanym usystematyzować oraz zaktualizować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Wydarzenie wzbogacono dodatkowo w bardziej przyswajalny i łatwiejszy do zapamiętania sposób przedstawienia informacji- przekaz multimedialny.