Projekt edukacyjny ,,BINGO”

W ramach kontynuacji inicjatywy pod nazwą „BING@”, będącą autorskim pomysłem i inicjatywą Prezesa Zarządu SIODO w dniu 31 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i kadrą pedagogiczną Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie. Spotkanie trzecie nosiło temat:

„POLSKIE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE 
PRAW INNYCH OSÓB PRZEZ NIELETNICH, MAŁOLETNICH, MŁODOCIANYCH”

IV Konferencja pt. RODO w zakładzie pracy – Inspektor ds. zgodności a przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym „sygnalisty” (10.06.2022)

Szanowni Państwo, jako Patron wydarzenia serdecznie zapraszamy do zapisywania się na konferencję IV konferencję pt. RODO w zakładzie pracy – Inspektor ds. zgodności a przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym „sygnalisty”.

Szczegóły dostępne pod tym adresem – https://wpia.uj.edu.pl/konferencja-rodo-w-zakladzie-pracy

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIODO (TERMIN – 30.06.2022)

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbędzie się walne zebranie członków SIODO. Spotkanie odbędzie się w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00. Zebranie potrwa do 18:00. 

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

Dokładne informacje o sposobie przeprowadzenia walnego zebrania przesłane zostaną do Państwa na tydzień przez spotkaniem.


Z poważaniem,
Piotr KitelaSekretarz SIODO

Zaproszenie do udziału w konferencji – Wybrane aspekty stosowania RODO i DODO przez organy porządkowe (9.06.2022r.)

Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Straż Miejska we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową pt.

Wybrane aspekty stosowania RODO i DODO przez organy porządkowe

Komitet naukowo-programowy
dr Iwona Ładysz – Przewodnicząca, Prodziekan ds. Kształcenia, Dolnośląska Szkoła Wyższa
mgr Jarosław Feliński – Zastępca Przewodniczącego, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa
prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma, Uniwersytet Zielonogórski
dr Emilia Kuczma, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Robert Gwardyński, Dolnośląska Szkoła Wyższa
mgr Robert Wodejko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych