Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Straż Miejska we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową pt.

Wybrane aspekty stosowania RODO i DODO przez organy porządkowe

Komitet naukowo-programowy
dr Iwona Ładysz – Przewodnicząca, Prodziekan ds. Kształcenia, Dolnośląska Szkoła Wyższa
mgr Jarosław Feliński – Zastępca Przewodniczącego, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa
prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma, Uniwersytet Zielonogórski
dr Emilia Kuczma, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Robert Gwardyński, Dolnośląska Szkoła Wyższa
mgr Robert Wodejko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Strona konferencji – https://www.dsw.edu.pl/badania-i-nauka/konferencje-i-seminaria/wybrane-aspekty-stosowania-rodo-i-dodo-przez-organy-porzadkowe

Cel konferencji
Celem konferencji jest wymiana wiedzy naukowej i doświadczeń związanych z praktycznym zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa związanych z obszarem przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przez organy porządkowe na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO).

Termin
9 czerwca 2022 r. w godz. 9.30 – 14.00


Miejsce
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111 (I piętro)


Uczestnictwo
Udział w konferencji jest nieodpłatny. Rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem linku oraz w dniu konferencji w siedzibie DSW we Wrocławiu.

Link do rejestracji https://forms.office.com/r/u5sT6kyCn1

Dane kontaktowe przedstawiciela organizatora
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, adres mailowy: robert.wodejko@dsw.edu.pl

Wprowadzenie do problematyki konferencji
Zawiłość oraz interdyscyplinarny charakter kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, pomimo obowiązywania od czterech lat nowych regulacji prawnych w tym obszarze, w dalszym ciągu wzbudza wiele emocji. Pojawiające się nadinterpretacje, błędy lub niezrozumienia a przede wszystkim szablonowe podejście wielu podmiotów to tego zagadnienia, czyni banalnym tak poważny aspekt życia społecznego.
Szczególne trudności wykazania właściwej wykładni w praktyce dotykają funkcjonariuszy i pracowników organów porządkowych, którzy to muszą zmierzyć się ze stosowaniem przepisów prawnych odnoszącym się do tzw. RODO oraz ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną – tzw. DODO. Z tymi problemami najczęściej musi się zmierzyć Inspektor Ochrony Danych Osobowych (może powinno być ich więcej), wyznaczony w tych organach, który faktycznie realizuje swoje obowiązki jednocześnie w tych dwóch obszarach.
Konferencja naukowa organizowana jest z myślą o istotności tematu i udziale szerokiego grona funkcjonariuszy, a także pracowników organów porządkowych , którzy to na co dzień muszą się zderzyć z praktycznym zastosowaniem obydwu wskazanych przepisów. W nie mniejszym stopniu problematyka powinna zainteresować pracowników badawczo-dydaktycznych, których zainteresowania naukowe dotykają obszarów bezpieczeństwa informacji, czy też studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe oraz administracja.

Program konferencji

Miejsce obrad: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:05 dr Joanna Minta, prof. DSW – Wystąpienie przedstawiciela organizatora i otwarcie konferencji

10:05 – 10:15 dr Iwona Ładysz – Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Programowo-Naukowego

10:15 – 10:55 Jarosław Feliński, Prezes SIODO – Prawo do prywatności a prawo do ochrony danych w organach porządkowych w świetle przepisów prawa ochrony danych osobowych

10:55 – 11:35 dr Emilia Kuczma – Teoria i praktyka w zakresie udostępniania danych osobowych przez organy porządkowe

11:35 – 11:50 Przerwa

11:50 – 12:30 mgr Robert Wodejko – Administrator danych osobowych a Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji jego zadań

12:30 – 13:10 inż. Przemysław Kanikowski – Wymagania dla środków technicznych i organizacyjnych ochrony zasobów informacyjnych i nowe wyzwania w świetle zagrożeń cybernetycznych

13:10 – 13:30 Dyskusja

13:40 – 14:00 Jarosław Feliński, Prezes SIODO – Podsumowanie i zakończenie konferencji