Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. „KULTURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH KULTURY”

W dniu 28 listopada 2019 r. w MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE
z inicjatywy Pani Dyrektor Hanny Długoszewskiej – Nadratowskiej 

i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pana Jarosława Felińskiego, 

Gmina Wołów i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. „W jakim kierunku raczkuje nowo- RODO/eczek”

Gmina Wołów oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – SIODO

W dniu 22 listopada 2019 r. w Wołowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja o ochronie danych osobowych, której temat główny brzmiał 

„w jakim kierunku raczkuje Nowo- rodo/eczek”.

Podczas konferencji rozważano problematykę ochrony danych osobowych w praktycznym działaniu jednostek organizacyjnych oraz dyskutowano o sygnałach inspektorów o nietypowych interpretacjach przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wskazując na potrzebę dyskusji o sposobach postępowania przy wprowadzaniu nowych regulacji w organizacjach.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. „PRZY~RODO~WE” doświadczenia ADO i IODO (2019-11-20)

W dniu 20 listopada 2019 r w Sali Konferencyjnej Netto Arena Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych przy patronacie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie zorganizowały Konferencję  pod dość przewrotnym tytułem

„PRZY~RODO~WE”

doświadczenia ADO i IODO 
– synteza i ocena przypadków stosowania RODO

Konferencję otworzył dr Przemysław Mijal, Dziekan OIRP, wskazując na znakomite relacje pomiędzy OIRP-WSAP–SIODO, jako podmiotów podnoszących istotne zagadnienia ochrony prywatności w nowych regulacjach prawa ochrony danych osobowych. Podkreślił znaczenie danych w obrocie i działalności kancelarii radców prawnych i związków wynikających z ich dysponowania. Wyraził zadowolenie z inicjatywy życząc owocnych obrad z nadzieją na kontynuację wydarzenia w postaci cyklicznych wydarzeń.

Politechnika Częstochowska i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. „RODO contra ADMINISTRATOR”

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – SIODO

zapraszają na konferencję

W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Politechniki Częstochowskiej odbyła się pierwsza otwarta Konferencja  >RODO contra ADMINISTRATOR< w ramach współpracy Politechniki Częstochowskiej Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów i Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Konferencja inaugurowała wzajemne zaangażowanie stron w ramach uzgodnionej umowy
o działaniach wspierających inicjatywy ochrony prywatności w nowej rzeczywistości prawnej, edukacyjnej i technologicznej.