Walne zebranie Zarządu SIODO – 26.06.2023

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 26 czerwca 2023 roku odbyło się walne zebranie członków SIODO.
Spotkanie przeprowadzono w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00.

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.


Z poważaniem,
Piotr Kitela
Sekretarz SIODO