Projekt edukacyjny „BINGO”

BINGO! Z dniem 29 marca 2022 r. jako przedstawiciele Zarządu SIODO, rozpoczęliśmy cykl spotkań zatytułowany Bezpieczeństwo Informacji Na Gruncie Oświaty (pomysł, nazwa inicjatywy i uzgodnienia Prezesa SIODO), którego celem jest kreowanie wśród licealistów postaw poszanowania godności i prywatności każdego członka społeczności uczniowskiej i nie tylko, a także przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom korzystania z wysokich technologii.