IV Jarosławskie Forum Audytu Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem

W dniu 19 stycznia 2023 r. pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na zaproszenie Organizatorów Konferencji Naukowej „IV Jarosławskie Forum Audytu Bezpieczeństwo informacji 
i zarządzania ryzykiem”, reprezentując SIODO uczestniczył aktywnie w wydarzeniu. Temat wystąpienia w trakcie Konferencji Naukowej nosił tytuł:

„O SEMANTYCE PRYWATNOŚCI, DÓBR OSOBISTYCH I OCHRONIE DANYCH 
W ŚWIETLE RODO„