I Bieszczadzkie Forum Audytu

Pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestniczył jako delegat SIODO w wydarzeniu organizowanym przez:

Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) ACFE Poland Chapter # 183 pod nazwą I Bieszczadzkie Forum Audytu w dniu 29 listopada 2022 roku. Zaproszenie skierowała Pani Katarzyna Kady-Głowiak ekspert PIKW, członek Zarządu CAKW.

Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE" - 16 LISTOPADA 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2022 roku odbyła się Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE”

Konferencja odbyła się w formie spotkania on-line. Nagranie z konferencji dostępne jest w serwisie YouTube na profilu SIODO – https://youtu.be/lYX0XdZ-1mw