Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – Konferencja

W dniu 15 stycznia 2020 r. w WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU z inicjatywy Władz Uczelni, odbyła się Konferencja pt. „Zakres odpowiedzialności administratora danych osobowych – kompetencje, zadania, konsekwencje”, która jest kontynuacją Porozumienia zawartego w dniu 23 stycznia 2018 r. pomiędzy SIODO a WSE w Białymstoku, w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, a także upowszechniania wiedzy i kompetencji administratorów w stosowaniu przepisów RODO Polsce. Współorganizatorami Konferencji były – Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku oraz Agencja Rozwoju Regionalnegow Suwałkach.