KONFERENCJA SIODO DEDYKOWANA DYREKTOROM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PT „NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA” – 8 WRZEŚNIA 2022

„Spójne, rzeczowe, merytoryczne i kompletne oraz przydatne wystąpienia odnoszące się do praktyki funkcjonowania placówki oświatowej” – takie były opinie 
o agendzie i przebiegu Konferencji SIODO dedykowanej Dyrektorom placówek oświatowych, wyrażane przez uczestników wydarzenia. „Nowy rok szkolny – nowe wyzwania” to inicjatywa Stowarzyszenia odnosząca się do problemów środowiska oświaty, w obliczu zapowiadanych zmian przepisów prawa oświatowego [nauki zdalnej] i przepisów prawa pracy [praca zdalna]. Dziękujemy słuchaczom, za aktywność 
i zaangażowanie oraz liczne pytania zadawane prelegentom w trakcie konferencji.