Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania” – Przykładem głosu w sprawie

20 stycznia 2021 r. odbyła się Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”, na której poruszony został m.in. temat zdalnej nauki – który w dobie pandemii okazał się skomplikowanym wyzwaniem dla wielu organizacji i społeczeństwa.