20 stycznia 2021 r. odbyła się Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”, na której poruszony został m.in. temat zdalnej nauki – który w dobie pandemii okazał się skomplikowanym wyzwaniem dla wielu organizacji i społeczeństwa.

Obserwując bieżące źródła publikacji dostrzegamy potrzebę rozwijania tej problematyki.

Przewidujemy kolejne wydarzenia, które będą poświęcone tematyce nauki zdalnej.

Przykładem głosu w tej sprawie jest poniższy artykuł:

 ARTYKUŁ