„Rodo – sny Nowy Rok RODO”

Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Felińskiw trakcie powiatowej Konferencji pt. „Rodo – sny Nowy Rok RODO” zorganizowanej w siedzibie Starostwa Wieluńskiego w dniu 22 stycznia 2019 r. zaprosili zgromadzonych uczestników do aktywnej rozmowy o problemach wprowadzania nowych przepisów ochrony danych osobowych i prywatności.


Licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządowych wysłuchali wystąpień członków SIODO, w trakcie których poruszone zostały problemy: organizacyjno – technicznego i edukacyjnego obszaru zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w nowej przestrzenie prawa.