Kształcenie słuchaczy w nowej prawnej rzeczywistości krajowych przepisów ochrony danych osobowych i zapowiadanych zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru, potwierdziło potrzebę realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła JM Rektor dr Magdalena Fiternicka – Gorzko przy udziale Członków Komisji:

Dziekana Wydziału – dr Zbigniew Jarzębowski
Członków Komisji – Przemysław Kanikowski, Tomasz Fibinger (członkowie SIODO i funkcyjni) i oczywiście ABSOLWENTÓW 2019!

ABSOLWENCI poznawali w trakcie studiów zadania interdyscyplinarnego zarządzającego specjalisty zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, weryfikowali zakres posiadanej wiedzy i umiejętności rozpoznawania przepisów prawa ochrony danych osobowych, postępowania administratorów w zróżnicowanych organizacjach, a także w oparciu o standardy Polskich Norm zarządzania aktywami określonymi w rodzinie norm 27001. Realizowali w praktyce zadania krytycznej analizy, oceny i aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji. Studia zakończone zostały zgodnie z Regulaminem studiów.

Podziękowania dla Absolwentów WSAP w Szczecinie

Wszystkich Absolwentów pożegnano z nadzieją powrotu na w kolejną nową formułę studiów podyplomowych WSAP, pod tytułem:
© „INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- poziom zaawansowany” 2019/2020 program autorski Jarosława Felińskiego


© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.