„INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I MODELI KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W TYM OBSZARZE”

W dniu 15 maja 2023 r. na zaproszenie dr inz. Tomasza Zawadzkiego Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej, Pan Jarosław Felinski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, wystąpił przed grupami studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne WBN. Tematem zajęć było:

„INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I MODELI KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W TYM OBSZARZE”