25 maja 2023 r. Nowy Świat 72, 
00-330 Warszawa Pałac Staszica

Konferencję można obejrzeć na YouTube SIODO pod linkiem – https://youtube.com/live/KkIfReKgD4s

Jak mawiał Mistrz W. Młynarski [1996] – „Co to się działo, co się działo!”, towarzystwo za fotele się trzymało, gdy Magdalena BIGAJ Prezeska Instytut Cyfrowego Obywatelstwa prezentowała temat: „Cyfrowe obywatelstwo jako obszar działań instytucji państwa. Rola higieny cyfrowej obywateli w sferze bezpieczeństwa informacyjnego” , w którym zaprezentowała wpływ cyfrowych narzędzi na bezpieczeństwo i stan zdrowia psychicznego młodego pokolenia. Znakomitym wystąpieniem, prelegentka wskazała na duży obszar niezagospodarowania przestrzeni edukacyjnej młodego pokolenia. Prezentując raport z badań wskazała na oczywiste dysproporcje pomiędzy nakładami na edukację a czasem spędzanym przez młodych ludzie 
w sieci.

W dalszej części panelu pasjonującą debatę o informacji w mediach poprowadził Piotr Maślak [TOK FM], z M. Bigaj i Sylwią Czubkowską. Dyskutanci podejmowali tematy bieżące, zdarzenia historyczne i prognozowali rozwój społeczeństwa w dobie nadmiaru informacji, jak również podatność społeczną na dezinformację. 

W drugim panelu inicjatywę przejęli eksperci, skupiający się na istotnym wyzwaniu jakim ą / powinny być – kwalifikacje specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pan Jarosław FELIŃSKI Prezes SIODO w wystąpieniu na temat: „In statu nascendi Sp.ZBI”, przedstawił przyrost regulacji prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, do nowych cyberzjawisk. Prezentując drogę rozwoju ABI poprzez IODO do prawdopodobnie Menedżera Bezpieczeństwa Informacji w kontekście nowych przepisów NIS2 
i zapowiadanego AI Act.  

W wystąpieniu Darii BARTNICKIEJ Członkini SIODO na temat: „Wpływ (dez)informacji na bezpieczeństwo osoby, grupy, państwa – zarys problemu”, z powodzeniem udało się wyłowić najcelniejsze tezy oddziaływania informacji na grupy społeczne, społeczności oraz pojedynczych „konsumentów informacji”. Podkreślono, niekorzystne zjawiska lekceważenia nowych nieznanych zjawisk cyberrzeczywistości i konsekwencje braku systemowej edukacji specjalistów.

Panel drugi związał jak zawsze perfekcyjnym wystąpieniem Pan Rafał KULA Dyrektor LOGONET na temat: „Informacja publiczna i niepubliczna jak rozumieć i wypełnić ustawowe obowiązki – co należy wiedzieć i jak wykonać”. Podczas omawiania problematyki, silnie wybrzmiało konieczne zadbanie organów o profesjonalizm osób opracowujących odpowiedź na wniosek o informację publiczną w sensie merytorycznym jak i formalnym.

W trakcie trzeciego panelu Pan prof. Marian CIEŚLARCZYK WAT wystąpieniem na temat: „Między teorią a praktyką doskonalenia kultury bezpieczeństwa – także informacyjnego – podmiotów fizycznych i prawnych”, podkreślał znaczenie MĄDROŚCI jako umiejętności korzystania z danych, informacji, wiedzy i innych rodzajów zasobów – w tym także CZASU, PRZESTRZENI oraz NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, np. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – do godnych celów. Mądrość to nasz wewnętrzny „GPS”. Pan Profesor. W krytycznym podkreśleniu przejawów deficytu kultury bezpieczeństwa (także informacyjnego) i mądrości wskazał na jaskrawy przykład dostrzegalnych błędów najwyraźniej podczas pandemii covid-19.

Nie jest możliwym wzmacniane obronności informacyjnej państwa, przy tak rażących zaniechaniach strukturalnych i systemowych rozwoju Kultury Bezpieczeństwa w Polsce.
Pani prof. Hanna BATOROWSKA z ASzWoj podjęła temat: „Informatologiczny kontekst kultury bezpieczeństwa informacyjnego w naukach o bezpieczeństwie”.

Prezentacja obejmowała niezwykłe skomplikowanie materii cyberrzeczywistości, a także wskazywała na potrzebę wykreowania i upowszechnienia nowej formuły kształcenia specjalistów zajmujących się kulturą bezpieczeństwa informacji. Interdyscyplinarność, trans – lub multi – dyscyplinarność, to także wskazanie szans dla kandydatów na studia o bezpieczeństwie informacji [https://mbi.agh.edu.pl/ – partner SIODO] i jednoczesne zasilenie zasobów ludzkich wykorzystanych w przyszłości przez administrację i biznes.

Pani Beata Dąbrowska-Daciów z BRPO prezentując temat: „Interdyscyplinarność specjalistów ZBI jako odpowiedź na wyzwania prawne i cywilizacyjne”, wyraźnie wskazywała na nowe znaczenie poszanowania podstawowych praw i wolności osób w kontekście zjawiska sztucznej inteligencji. W trakcie wystąpienia wybrzmiało ważne pytanie: Jak zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i prawidłowe funkcjonowanie państwa przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw i wolności jednostek? Kto z gruntu jednostki organizacyjnej, lub państwa może to pytanie zaspokoić. 

Podsumowaniem czwartego panelu było wystąpienie Pana Norberta Bańskiego 
z Centrum Cyberbezpieczeństwa na temat: „Manipulacja informacją na progu ery sztucznej inteligencji”. Dynamiczna i praktyczna prezentacja przedstawiona przez Prelegenta, zachwycała słuchaczy nadzwyczajnym realizmem i słusznymi obawami braku odróżniania czy to „sen, mara jawa?”[1].

Serdecznie dziękujemy prelegentom za wspaniałe i profesjonalne przygotowanie do wystąpień i dyskusji, co zostało docenione przez ponad 340 zgromadzonych słuchaczy.

 Lekkość podania trudnych tematów, sprawność w poruszaniu się w niełatwej materii, zachęciła naszych uczestników do wyrażenia opinii, iż ponownie państwo zaszczycą nasze kolejne wydarzenie.

Konferencję można obejrzeć na YouTube SIODO pod linkiem – https://youtube.com/live/KkIfReKgD4s

SIODO powróci kolejnym wydarzeniem. 

Wkrótce Konferencją na temat:

„OpenAI – ChatGPT 
czyli problemy informacyjne 
w nowej rzeczywistości tworzenia informacji oraz zasad komunikacji 

społecznej u pracodawców”

Zagadnienia w zarysie

  1. „ Pracodawca w okowach pracy zdalnej i „sztucznej inteligencji” – czyli jak panować nad informacją i danymi” 

2. „Obraz krajowego organu kontroli danych osobowych w świetle orzecznictwa NSA i WSA – 2018/2023” 

3. „Administrator, za co płacę „Pani/Panu od rodo” zasady komunikacji w obszarze informacji i danych – subiektywny przegląd pięcioletnich doświadczeń pracodawców na przykładach 

4. „Służby BHP o wypadkach w pracy zdalnej i zabezpieczeniem informacji oraz prognozy dotyczące szkodliwość i wykorzystania AI” 

5. „Inteligencja naturalna w kontakcie z RODO, a zdarzenie RODO ze sztuczną inteligencją u pracodawcy”- 45 min.

6. „Zalety i wady SI / AI na terenie pracodawcy”

– szczegóły w stosownym czasie –

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z KOMUNIAKTAMI NA www.SIODO.pl


[1] „Wesele. Poprawiny” – reż. Marcin Liber – Polski Teatr Tańca – Balet Poznański; http://www.dziennikteatralny.pl/nowa_grafika/public/artykuly/sen-mara-jawa.html