UODO nałożył pierwszą w Polsce karę za naruszenie przepisów RODO

Za niespełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę karę w wysokości blisko miliona złotych. To pierwsza (i tak dotkliwa) tego typu kara w Polsce po wejściu w życie RODO.

Spółka pozyskiwała dane ze źródeł publicznie dostępnych m.in. z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG). 

Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.3.2018

VII Ogólnopolski Zjazd Kierowników Działów Aparatury Medycznej

W dniu 21 marca 2019 r w Centrum Konferencyjnym Rewita Rynia w Białobrzegach  podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kierowników Działów Aparatury Medycznej na temat – „Funkcjonowanie Działów Aparatury Medycznej w ochronie zdrowia”  gościł na zaproszenie Polskiego Centrum Edukacji Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.