Za niespełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę karę w wysokości blisko miliona złotych. To pierwsza (i tak dotkliwa) tego typu kara w Polsce po wejściu w życie RODO.

Spółka pozyskiwała dane ze źródeł publicznie dostępnych m.in. z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG). 

Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.3.2018