W sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego, w dniu 12 marca 2019 r członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych na zaproszenie Pana Jana Żychlińskiego Starosty Powiatu uczestniczyli w Konferencji na temat – „Rodo – sny Nowy Rok RODO”.

W trakcie Konferencji przedstawiono szerokie spektrum działań administratorów danych i inspektorów ODO w implementowaniu przepisów RODO i przepisów branżowych z uwzględnieniem specyfiki jednostek powiatowych. 

Tematy wystąpień:

  1. Organizacyjne warunki stosowania RODO Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
  2. Techniczne zasady wprowadzania RODO i Rozporządzenia KRI – Piotr Kitela SIODO
  3. Działania zwiększające świadomość użytkowników wg RODO w jednostkach powiatowych  Jan Grądzki – wykładowca akademicki
  4. Zróżnicowane formy zatrudnienia a przepisy o ochronie danych osobowych [RPODO I UODO IKP I UOPS] Przemysław Frańczak

Panel dyskusyjny ekspertów prowadzili i konsultacji udzielali – Ewa Felińska i Dawid Czerw

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat jakości realizacji zadań wynikających z RODO.

Dziękujemy Panu Staroście Janowi Żychlińskiemu za otwartość i organizację Konferencji.