22 marca 2019 r. w Poznaniu w Centrum Kongresowym IOR Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zorganizowali i przeprowadzili Konferencję: „RODO w HR >>rodowe<< zagadki w procesach przetwarzania zasobów ludzkich”.  

Poruszono szereg zagadnień i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w działach:

  • personalnych,
  • powodujących trudności w określeniu podstaw prawnych ich przetwarzania, 
  • stosowania zasad rozliczalności dokumentacji personalnej oraz monitoring pracowników,
  • wykorzystywania prywatnego numeru telefonu i adresu E-mail pracownika 

w sektorze zróżnicowanych w skali działania przedsiębiorców.

Wieloznaczność powszechnie dostępnych publikacji powoduje coraz więcej znaków zapytania. Dodatkowo jeśli w tym zakresie połączone zostaną problemy związane
z wykonywaniem:

  • Testów kompetencji,
  • Assessment center,
  • Pobierania zaświadczenia o niekaralności

na gruncie RODO i potrzeb organizacji mogą stać się zadaniami o wysokim ryzyku pomyłki i potencjalnych kłopotów. Celem spotkania było wskazanie potrzeb, a także próba odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania zarówno pracowników działu kadr, jak i inspektorów ochrony danych. Merytoryczne i profesjonalne wystąpienia prelegentów uzyskały uznanie uczestników wydarzenia.

Rozpoczęcie Konferencji: Damian Dziuba – organizator spotkania SIODO

Wystąpienie Prezesa SIODO Jarosława Felińskiego

Przemysław FRAŃCZAK Członek SIODO – Rozliczalność – Trudności i problemy w zaimplementowaniu zasady w procesach HR

DAMIAN DZIUBA Członek SIODO – Od ogłoszenia do wypowiedzenia, czyli na co zwrócić uwagę w stosunkach pracy. Antyprzykłady z dnia pracy inspektora ochrony danych w sektorze prywatnym

Ewa Kornacka – Odpowiedzialna rekrutacja inspektora ochrony danych osobowych – wymagania

Piotr Kitela – Członkowie SIODO – Odpowiedzialna rekrutacja IODO – wymiana doświadczeń, jak jest, a jak być powinno – kryteria i warunki umniejszania pozycji i wartości IODO

Konsultacji eksperckich udzielali – Ewa Felińska i Gerard Kruk członkowie SIODO.

Podsumowanie Konferencji Jarosław Feliński Prezes SIODO
Zakończenie Konferencji i zaproszenie na kolejne wydarzenia  – Damian Dziuba