W dniu 15 maja 2023 r. na zaproszenie dr inz. Tomasza Zawadzkiego Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej, Pan Jarosław Felinski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, wystąpił przed grupami studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne WBN. Tematem zajęć było:

„INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I MODELI KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W TYM OBSZARZE”

W trakcie kilkugodzinnego spotkania, prelegent przedstawił szanse jakie stwarzają liczne zmiany przepisów prawa ochrony informacji, danych osobowych, środowiska cyfrowego i zadań stojących przed kierownictwami jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorcami. Podkreślił znaczenie inter- lub multi – dyscyplinarności fachowych kadr zarządzających bezpieczeństwem informacji. Wykazał złożoność organizacyjnego przygotowania jednostki organizacyjnej, z uwagi na jej zadania i charakter dzałalności, w kontekście zróżnicowanych potrzeb zabezpieczenia informacji. Nie pominięto klasyfikacji informacji w podziale na ustawowe zakresy – patrz slajd.

Przedstawiono zakres zmian przepisów i dostrzegalne potrzeby nadążania jednostek organizacyjnych w zasileniu profesjonalnymi kadrami zarządzającymi BI.

Przykład:

Spotkanie zakończyła dyskusja i zapytania, gdzie i jak można doskonalić się w sposób profesjonalny, kompetentny i pozwalający uzyskać formalne kwalifikacje zawodowe.