W dniu 16 maja 2023 r. w siedzibie Centrum Cyberbezpieczeństwa (https://cc.gov.pl/) odbyła się uroczystość podpisania POROZUMIENIA o współpracy w zakresie rozwijania Kultury Ochrony Prywatności pomiędzy SIODO & Centrum Cyberbezpieczeństwa. Założenia współpracy rozkładają się na uzgodnione obszary i dotyczyć będą:

1) działalności popularyzującej ochronę prywatności,

2) działalności edukacyjnej społeczeństwa informacyjnego,

3) działalność promocyjna w zakresie świadomości infologicznej,

4) działalności wydawniczej i webinaryjnej,

5) działalności organizacyjnego spierania Partnerów w przygotowaniu wydarzeń.

Centrum Cyberbezpieczeństwa reprezentowali:

Pan Jan Kostrzewa Dyrektor Centrum i Pan Pablo Dominguez Kierownik ds. Klientów Kluczowych i Szkoleń,

ze strony SIODO wystąpiła delegacja w osobach:

Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO i Pan Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO.

Strony zgodnie i aktywnie zamierzają realizować zadania wynikające z przepisów obowiązującego prawa, dostrzegając planowane zmiany przepisów, takich jak NIS2 i AI Act.