Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Felińskiw trakcie powiatowej Konferencji pt. „Rodo – sny Nowy Rok RODO” zorganizowanej w siedzibie Starostwa Wieluńskiego w dniu 22 stycznia 2019 r. zaprosili zgromadzonych uczestników do aktywnej rozmowy o problemach wprowadzania nowych przepisów ochrony danych osobowych i prywatności.


Licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządowych wysłuchali wystąpień członków SIODO, w trakcie których poruszone zostały problemy: organizacyjno – technicznego i edukacyjnego obszaru zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w nowej przestrzenie prawa.


W kolejności wystąpienia wygłosili:

 1. Organizacyjne warunki stosowania RODO
  Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
   
 2. Techniczne zasady wprowadzania RODO
  Przemysław Kanikowski – Z-ca Inspektora Ochrony Danych Osobowych SIODO
   
 3. Działania zwiększające świadomość użytkowników wg RODO
  Jan Grądzki  i Dawid Czerw – Przedstawiciele SIODO

W kontekście RODO i koniecznych do spełnienia warunków organizacyjnych należy pamiętać, iż wszelkie działania administratorów w tym zakresie są elementem sprawnego wprowadzania przepisów w obszary funkcjonowania organizacji jako jednolity i skorelowany system ochrony danych osobowych, wzmacniany systemami informatycznymi i systemem działań edukacyjnych – podkreślał w swoim wystąpieniu J. Feliński.


Nowe rozwiązania są też nowymi wyzwaniami i szansami, które należy stosownie zorganizować, sprawnie wprowadzać i efektywnie eksploatować, a w przewidzianych przepisami obszarach weryfikować i aktualizować. Nową wartością w efektywnych działaniu jest potrzeba wykształcenia kultury ochrony danych osobowych, zasad etyki Inspektorów ODO jako zawodu zaufania publicznego i wysokich standardów realizacji zadań ustawowych. Prezes SIODO na kanwie zgłoszeń i zapytań uczestników wydarzenia i członków Stowarzyszenia odniósł się do konieczności dostrzegania równowagi rozpoznania przesłanek przetwarzania danych jako uprawnionych sytuacji i możliwości gromadzenia danych osobowych przez administratorów.

 
Pan Przemysław Kanikowski w kontynuacji wątku organizacyjnego i problemu technicznego zarządzania systemem ochrony danych i informacji wykazał związek działań Inspektora ODO i Administratorów Systemów Informatycznych w oparciu o przepisy RODO, kontroli wewnętrznej i Rozporządzenia KRI oraz standardów ISO PN 27001 i dodatkowych. Zaakcentował konieczność współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych i osób funkcyjnie odpowiedzialnych. Zobrazował obszary audytowe i podział odpowiedzialności za wykonanie zadań oraz czynności przetwarzania.
Znakomicie ujął pojęcie „rodowanie” jako szczególny proces – uszlachetnianie. Takim hasłem przewodnim powinny być nacechowane wszelkie działania każdego Inspektora ODO. W praktyce kilku miesięcy wprowadzania nowych przepisów przedstawił stan wyraźnie odbiegający od założeń.


Dyrektor Szkoły, wykładowca akademicki Pan Jan Grądzki w swoim wystąpieniu przedstawił odpowiedzialność administratora za stan wprowadzania każdej regulacji, nie tylko RODO, ale wszelkich usprawnień systemu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w wymiarze. Przepisy + procedury + ludzie. Ten ostatni składnik systemu bezpieczeństwa danych jak zawsze jest decydującym komponentem wszystkich poczynań. Włączanie inspektora w budowanie świadomości, informowanie wszelkich osób zaangażowanych i wysoki poziom kompetencji IODO, stanowiło podstawę do dalszych wskazań, porad i kierunków działań zgromadzonym na spotkaniu uczestnikom.

 
Pan Dawid Czerw pod kierunkiem mentora J. Felińskiego w niezwykle oryginalnym ujęciu przedstawił „RODO~dendrona” jako pracę słuchacza studiów podyplomowych IODO WIT Warszawa, wskazując na – wymagania stawiane przez tak wymagającą sytuację, podkreślając fachowość opiekuna, podłoże, bazę wiedzy, staranność działań i umiejętność wyboru odpowiednich działań, do uzyskania pożądanych efektów. Wariant spotkał się z należnym uznaniem słuchaczy i pochwałą oryginalności ujęcia tematu.