Zwyczajne Walne Zebranie Członków SIODO

W dniu 27 czerwca 2018 r na podstawie § 14 ust. 4 Statutu SIODO z dnia 12.10.2016 r. Zarząd Stowarzyszenia zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków SIODO.

Po stwierdzeniu ważności i prawomocności obrad, Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali  sprawozdania przedstawionego przez Pana Jarosław Felińskiego Prezesa Zarządu z działalności Zarządu SIODO za lata 2016  – 2017. W oparciu o przedstawione sprawozdanie zgromadzeni podjęli  uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SIODO za lata 2016 – 2017.