W dniu 15 maja 2019 r w Płocku na

XII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów 
ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych

uczestniczył i zgodnie z życzeniem organizatora Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie, wygłosił wystąpienie

Jarosław Feliński,  Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

Temat wystąpienia – „Rok po RODO” – 

uwzględniając charakter jednostek ochrony zdrowia, współdziałanie z wykonawcami usług i dostawcami sprzętu,

zakres zmian przepisów prawa ochrony danych w okresie od maja 2018 do maja 2019 

poruszono zagadnienia: sesji I

·   ochrona danych przy podpisywaniu umów serwisowych

·   jak nadzorować dane w momencie oddawania aparatury do serwisu – reguły wypełnienia RODO w świetle przetwarzania danych w imieniu administratora,

·   jak postępować gdy urządzenia są oddawane do kasacji – usuwanie danych w zgodności z przepisami o archiwizacji

w sesji II –  „IODO w działaniach szpitala” 

*  Zasady wypełniania ustawowych zadań.

·   Środki organizacyjne wg RODO

·   Monitoring wizyjny – zasady użycia

Wystąpienie zakończyła ożywiona dyskusja.