Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nadchodzących zmian.

W dniu 28 maja 2017 r. członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pan Michał Tuz przeprowadził w formie otwartego wykładu, zajęcia na temat „Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nadchodzących zmian” z absolwentami studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.