W dniu 4 kwietnia 2019 r w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9 s. 102, Sala Senatu UWM na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  R – Roczna Ocena Dostosowania Organizacji” dokonano próby wstępnej oceny wprowadzania nowej regulacji o ochronie danych osobowych w Polsce, nazywanej w skrócie RODO.

Wystąpienia wygłosili znakomici prelegenci w porządku wystąpień:
 


Panel I


Pan Prof. zw dr hab Arkadiusz Sobczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Pan Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – WAT Warszawa

Pan Jarosław Feliński – Prezes Zarządu SIODO, WSISiZ PAN Warszawa


Panel IIPan Przemysław Kuczkowski – Wiceprezes SIODO, WSAP Szczecin

Pan Jan Grądzki – WSE Białystok

Pan Krzysztof Papież – Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Cyberbezpieczeństwa

Pan Mateusz Kołodziejczak – Wolters Kluwer


Panel IIIPan dr M. Adamczyk – UWM Olsztyn

Pani dr Hanna Wolska – UG Gdańsk

Pan dr Michał Miłosz – UG Gdańsk

Pan Pan Jakub Goerick – UWM Olsztyn

Zakres wystąpień koncentrował się na próbie wskazania wątpliwości w zakresie spójności regulacji i zakresu obowiązywania RODO w działaniach podmiotów zobligowanych do realizacji zadań RODO [Prof. A. Sobczyk], sposobu wprowadzania rozporządzenia w wymiar społecznych potrzeb i kulturę bezpieczeństwa informacji oraz społecznych oczekiwaniach i kierunkach działań [Prof. M. Cieślarczyk], a także wstępnej oceny audytowej dokonanych zmian w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Inspektora ODO w publikatorach zgodnie z RODO i UODO 2018 [ J. Feliński Prezes SIODO].


W Panelu II wskazane zostały przedstawione różnice w dokumentacji i działaniach administratorów w kontekście poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych i RODO [P. Kuczkowski Wiceprezes SIODO], podkreślono rolę edukacyjnych wymagań w stosunku do Inspektorów i ich kompetencji oraz kwalifikacji i wachlarza koniecznych znajomości przepisów [J. Grądzki], wykazano zadania obszarów infrmatyki / informatyka w organizacji w świetle RODO i Rozporządzenia KRI [K. Papież], a także próbę wprowadzenia narzędzi wspomagających wprowadzanie RODO w organizacji [M. Kołodziejczak].


W III panelu skomentowane zostały przepisy o ochronie danych osobowych w kontekście zarówno RODO, jak i przepisów uzupełniających [M. Adamczyk], wskazano różnicę w pojęciach polityka bezpieczeństwa i polityka prywatności [H. Wolska, M. Miłosz], w podsumowaniu określono rolę administratora i podmiotu przetwarzającego w praktyce opracowania zlecenia świadczenia usług przetwarzania danych w imieniu administratora.


Licznie przybyli goście wytrwale wsłuchiwali się w treści poruszane w trakcie wystąpień.


Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie Władzom Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiemu w Olsztynie za podjęcie inicjatywy i współorganizację wydarzenia, obsługę medialną i pełny profesjonalizm organizacyjny.


Zapowiadamy jednocześnie kontynuację i cykliczność spotkań w gościnnym UWM w Olsztynie.


Za Zarząd

Jarosław Feliński

Prezes SIODO

     /-/