W dniu 25 kwietnia 2019 r w gościnnych progach Uczelni Jańskiego w Łomży Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych pozytywnie odpowiadając na zaproszenie Pani Rektor dr Joanna Karpowicz zrealizowało Konferencję otwartą na temat – „Rok z RODO”.

Zgodnie z ideą działania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO) omówiono nowe wyzwania i problemy zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Inspektor wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO, stąd też wynika naturalna potrzeba systematycznego edukowania kwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych.

Przedstawiona problematyka dotyczyła ochrony danych osobowych w praktycznym działaniu jednostek organizacyjnych i sygnałów inspektorów o nietypowych interpretacjach przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”). Dyskusja wskazywała na potrzebę podejmowania nowych tematów w zakresie sposobu postępowaniaprzy wprowadzaniu regulacji RODO w organizacjach. Podkreślono potrzeby omówienia zjawisk z przykładami, zdarzeniami i przypadki kuriozalnych rozwiązań, a także sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla przetwarzania i zabezpieczenia danych. Wydarzenie miało na celu weryfikację akcentowanych problemów określonych w Rozporządzeniu ODO UE. Celem spotkania było omówienie jakości i zakresu wprowadzanych zasad zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji wg RODO w zróżnicowanych strukturach organizacji – starostwo – gmina – szkoła – przedszkole – DPS – PZD – PCPR i inne jednostki  oraz przedstawienie obszarów zmian prawa ochrony danych osobowych.

Porządek wydarzenia i wystapień

JM REKTOR  dr Joanna Karpowicz

Organizacyjne zasady wprowadzania przepisów RODO
Jarosław Feliński 

– Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych   Osobowych

Techniczne warunki ochrony danych osobowych wg RODO i   Rozporządzenia KRI
Piotr Kitela & Dawid Czerw

Wytyczne w zakresie zwiększania świadomość użytkowników wg RODO

Jan Grądzki

Przypadki niezgodności w praktyce IODO
Ewa Kornacka

Prelegenci oraz konsultanci 
Piotr Kitela, Ewa Felińska

 (Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych)