17 maja 2019 r w Strażnicy Ochrony Przyrody i Gospodarstwie Rolno – Łowieckim w Garbnie Koła Łowieckiego „Oręż” w ramach programu obchodów jubileuszu 60 lat działalności uczestniczył Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO, który w trakcie

Konferencji Naukowej „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”  na temat „Ochrona i ratownictwo w miastach i środowisku naturalnym” wygłosił wykład na temat: „ZADANIA KÓŁ ŁOWIECKICH JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO ”

Celem wystąpienia było wykazanie zakresu zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych w działalności Kół Łowieckich, wykazanie konieczności stosowania przepisów RODO, UODO i DODO w kontakcie z osobami fizycznymi, organami publicznymi i Strażą Łowiecką.

Omówienie przypadków zastosowania monitoringu wizyjnego w działalności Kół Łowieckich oraz rejestrowania wizerunku w trakcie wydarzeń organizowanych w Kole Łowieckim.

Przedstawienie współdziałania Koła z organami z organami kontroli. Omówiono zagadnienia:

1. Zakres zmian przepisów prawa RODO w działalności Kół Łowieckich

2. Monitoring przestrzeni w miastach i środowisku naturalnym, a poprawa bezpieczeństwa.

– monitoring wizyjny zasady użytkowania i wykorzystania

– odpowiedzialność administratorów

3.  Ochrona terenów leśnych i cennych przyrodniczo w okresach intensywnej penetracji i turystycznych imprez.

– zakres gromadzenia danych osobowych uczestników wydarzeń

– ustawowe uprawnienia przetwarzania danych [publikowanie wizerunku]

w czasie wystąpienia podkreślił walor E D U K A C J I ADO, UŻYTKOWNIKÓW a nade wszystko

INSPEKTORÓW ODO w ramach modelowego kształcenia SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI