W sobotę 11 maja 2019 r.w Wyższej Szkole Administracji Publicznej  w Szczecinie , zainaugurowano IX edycję specjalistycznych studiów podyplomowych :

„INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

 
Grupę słuchaczy, przywitała dr Magdalena Fiternicka Gorzko Rektor WSAP. W imieniu władz Uczelni Pani Rektor odnosząc się do zmian zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i polskim oraz europejskim porządku prawnym, podkreśliła trafność podjętego przez Uczelnię w 2014 roku wyzwania, jakim była organizacja specjalności i autorskiej formy kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w perspektywie obecnych potrzeb administratorów w związku z RODO.

 
Podkreśliła systematyczność i wysoką jakość kształcenia słuchaczy dziękując kadrze zaangażowanej w proces kształcenia. Wskazała na sukcesy absolwentów w działaniach zawodowych, kreatywność biznesową i działalność doradczą na podbudowie wiedzy i kompetencji zdobytych w trakcie studiów.

 
W uroczystości uczestniczył Pan Przemysław Kuczkowski Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, które wspiera inicjatywę edukacyjnego wymiaru zwiększania świadomości i kształtowania kwalifikacji zawodowych.
 

Pan Wiceprezes SIODO  życząc słuchaczom wytrwałości, wnikliwości i skuteczności w pozyskiwaniu wiedzy oraz umiejętności, podkreślił wartość wymagającego 218 godzinnego programu studiów. Po inauguracji realizował zajęcia kursowe zgodnie z programem studiów.