„Konwersatorium Administratorów Danych” – Wrocław, Łódź

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych przeprowadzone zostały spotkania otwarte w postaci ” Konwersatorium Administratorów Danych”  w kontekście zmian przepisów RODO. Liczne uczestnictwo kierowników jednostek potwierdziło potrzebę przybliżania tematyki ochrony danych osobowych w nowych regulacjach prawa i wymagań stawianych przed administratorami danych. W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pan Jarosław Feliński określił ramy nowych przepisów w korelacji z obecnym stanem prawnym i wymaganiami kwalifikacji zawodowych nowego podmiotu zarządzania – Inspektora Ochrony Danych wskazując na interdyscyplinarny charakter działań IOD [szkolenia, dokumentacja, audyty BI].

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie otwarte Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Na spotkaniu omówiono przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nachodzących zmian.

Rozmowa Echo24 – Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2017/2018 prowadzi studia przygotowujące kandydatów do pełnienia nowej roli w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Posiadamy pierwszych absolwentów studiów podyplomowych IODO, wykwalifikowanych w aspekcie zmian dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. Informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach była również przedmiotem rozmowy z red. Łukaszem Kocurem w telewizji Echo24, w której uczestniczyli ekspert DSW Jarosław Feliński oraz rzecznik prasowy DSW Dawid Frik.

Zapraszamy na nieodpłatne szkolenie otwarte omawiające doświadczenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji [ABI] po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej w 2015 roku, a także nowych zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r.

Autor programu spotkania:

Jarosław Jan Feliński – twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI AMW w Gdyni, DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA we WROCŁAWIU, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, WSAP Szczecin oraz WSISiZ WIT PAN Warszawa – kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w roku akademickim 2013 – 2016/2017. Doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni WDiOM- praktyk, wykładowca wyższych uczelni (UJ i AGH Kraków; WIT PAN Warszawa, AMW Gdynia, WSAP Szczecin), audytor wiodący ISO PN 27001 IRCA ISMS,. Konsultant Kancelarii Senatu – 2007; Min. Gospodarki -2006; Trybunału Konstytucyjnego -2010. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy i od 2007 r – WCIES Warszawa. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO].