AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE 

INAUGURACJA 2018/2019 

INSPEKTOROCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
– AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
 

„Inspektor Ochrony Danych Osobowych – audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”, to systematycznie realizowana koncepcja programu specjalistycznych studiów podyplomowych stanowiąca wyjście naprzeciw zmianom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) – tymi słowami  Kierownik studiów Pani prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch przywitała grupę słuchaczy w sobotni poranek 27 października 2018 r. w gmachu AGH w Krakowie.

Pani Profesor akcentowała iż działania AGH od 2013 roku są wynikiem wieloletniej obserwacji i analizy wprowadzania powszechnej metody doskonalenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w różnych organizacjach i instytucjach. Stanowi także wypełnienie zgłaszanych potrzeb specjalistycznego kształcenia osób zaangażowanych w procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji w zmianiającym się środowisku prawnym.

Charakterystykę studiów, zasady zaliczeń przedmiotów, ocenę postępów semestralnych i zakres egzaminu końcowego oraz obszar studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – […]”  przedstawił  Pan Przemysław Kuczkowski wykładowca AGH w Krakowie i członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznał słuchaczy z treściami programu studiów jako zasadniczych elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji w aspekcie:

  1. szczegółowego omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;
  2. możliwości zdobycia określonych w Rozporządzeniu koniecznych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ochrony informacji; problematyki bezpieczeństwa informacji i jej roli w społeczeństwie informacyjnym,

Głównym celem studiów jest optymalne kształcenie pozwalające uzyskać rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej i analizy oraz oceny bieżących przypadków,  zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami  zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Po  oficjalnej części uroczystości i pamiątkowych zdjęciach, przystąpiono do zajęć kursowych.