DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU 

INAUGURACJA 2018/2019 

INSPEKTOROCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
– AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Studia podyplomowe „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” stanowią wyjście naprzeciw wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) dotyczącym kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych  – tymi słowami  Radca prawny Przemysław Kuczkowski  członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, przywitał grupę słuchaczy 03 listopada 2018 r. w budynku DSW przy ul. Wagonowej.

Kolejno wykładowca przedstawił:
1)    charakterystykę studiów,
2)    zasady zaliczeń przedmiotów,
3)    ocenę postępów semestralnych oraz zakres egzaminu końcowego.


Końcowo zapoznał słuchaczy z treściami programu studiów jako zasadniczych elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji w aspekcie:

  1. szczegółowego omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;
  2. możliwości zdobycia określonych w Rozporządzeniu koniecznych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ochrony informacji; problematyki bezpieczeństwa informacji i jej roli w społeczeństwie informacyjnym.

Wykładowca podkreślił, iż głównym celem studiów jest optymalne kształcenie, pozwalające uzyskać rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Słuchacze poprzez uczestnictwo w kształceniu podyplomowym zostaną niewątpliwie zaznajomieni z praktycznymi zasadami  zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w różnorodnych organizacjach (publicznych oraz komercyjnych).
 
Po  oficjalnej części uroczystości przystąpiono do zajęć kursowych.