Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania” – Przykładem głosu w sprawie

20 stycznia 2021 r. odbyła się Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”, na której poruszony został m.in. temat zdalnej nauki – który w dobie pandemii okazał się skomplikowanym wyzwaniem dla wielu organizacji i społeczeństwa.

Spotkanie webinaryjne SIODO „1000 dni z RODO”

W dniu 18 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie webinaryjne „1000 DNI Z RODO” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

W kolejności wystąpień podjęto zagadnienia: Pan Dawid Czew – Członek Zarządu SIODO w trakcie swojego wystąpienia zaprezentował temat „Klauzulowanie” – rozpoznanie i wyłączenie obowiązku informowania według OROD, w którym poruszył realizowany przez wielu Administratorów trend nadmiernego informowania oraz dezinformacji w kontekście realizacji obowiązków wykonywanych w trybie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 OROD.

Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r., w związku z przekazanym przez SIODO pismem dotyczącym propozycji nowelizacji przepisu art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o

Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r., w związku z przekazanym przez SIODO pismem dotyczącym propozycji nowelizacji przepisu art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695). 

KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się MULTIMEDIALNA KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania, organizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz SIODO Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie wyraża wdzięczność Władzom Politechniki Częstochowskiej za nieocenione wsparcie organizacyjne, a szczególne podziękowania składamy osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.