Konferencja SIODO w Krasnymstawie

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbyła się Konferencja SIODO organizowana wraz ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie pt. „Wieloaspektowe ujęcie ochrony danych osobowych w JST – Jak sprostać przepisom?”

Konferencję otworzył Wicestarosta: Pan Marek Nowosadzki, przedstawiając problematykę Konferencji oraz działalność Stowarzyszenia przedstawił zgromadzonym Członków Zarządu SIODO w rolach prelegentów w osobach – Pani Bogdanna Krupińska Skarbnik SIODO i Pan Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO.

I Bieszczadzkie Forum Audytu

Pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestniczył jako delegat SIODO w wydarzeniu organizowanym przez:

Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) ACFE Poland Chapter # 183 pod nazwą I Bieszczadzkie Forum Audytu w dniu 29 listopada 2022 roku. Zaproszenie skierowała Pani Katarzyna Kady-Głowiak ekspert PIKW, członek Zarządu CAKW.

Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE" - 16 LISTOPADA 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2022 roku odbyła się Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE”

Konferencja odbyła się w formie spotkania on-line. Nagranie z konferencji dostępne jest w serwisie YouTube na profilu SIODO – https://youtu.be/lYX0XdZ-1mw

KONFERENCJA SIODO DEDYKOWANA DYREKTOROM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PT „NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA” – 8 WRZEŚNIA 2022

„Spójne, rzeczowe, merytoryczne i kompletne oraz przydatne wystąpienia odnoszące się do praktyki funkcjonowania placówki oświatowej” – takie były opinie 
o agendzie i przebiegu Konferencji SIODO dedykowanej Dyrektorom placówek oświatowych, wyrażane przez uczestników wydarzenia. „Nowy rok szkolny – nowe wyzwania” to inicjatywa Stowarzyszenia odnosząca się do problemów środowiska oświaty, w obliczu zapowiadanych zmian przepisów prawa oświatowego [nauki zdalnej] i przepisów prawa pracy [praca zdalna]. Dziękujemy słuchaczom, za aktywność 
i zaangażowanie oraz liczne pytania zadawane prelegentom w trakcie konferencji.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIODO

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się walne zebranie członków SIODO. Spotkanie odbyło się w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00. Zebranie potrwało do 18:15.

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.


Z poważaniem,
Piotr Kitela Sekretarz SIODO