Walne zebranie Zarządu SIODO – 26.06.2023

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 26 czerwca 2023 roku odbyło się walne zebranie członków SIODO.
Spotkanie przeprowadzono w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00.

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.


Z poważaniem,
Piotr Kitela
Sekretarz SIODO

VII Konferencja SIODO – „INTERDYSCYPLINARNOŚĆ SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WYZWANIEM DLA WZMACNIANIA OBRONNOŚCI INFORMACYJNEJ PAŃSTWA”

25 maja 2023 r. Nowy Świat 72, 
00-330 Warszawa Pałac Staszica

Konferencję można obejrzeć na YouTube SIODO pod linkiem – https://youtube.com/live/KkIfReKgD4s

Jak mawiał Mistrz W. Młynarski [1996] – „Co to się działo, co się działo!”, towarzystwo za fotele się trzymało, gdy Magdalena BIGAJ Prezeska Instytut Cyfrowego Obywatelstwa prezentowała temat: „Cyfrowe obywatelstwo jako obszar działań instytucji państwa. Rola higieny cyfrowej obywateli w sferze bezpieczeństwa informacyjnego” , w którym zaprezentowała wpływ cyfrowych narzędzi na bezpieczeństwo i stan zdrowia psychicznego młodego pokolenia. Znakomitym wystąpieniem, prelegentka wskazała na duży obszar niezagospodarowania przestrzeni edukacyjnej młodego pokolenia. Prezentując raport z badań wskazała na oczywiste dysproporcje pomiędzy nakładami na edukację a czasem spędzanym przez młodych ludzie 
w sieci.