Projekt edukacyjny „BINGO”

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się drugie z cyklu spotkań BINGO [Bezpieczeństwo Informacji Na Gruncie Oświaty] z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie (http://www.lokepno.com.pl/). 

Podczas spotkania przedstawiony został temat dotyczący nowych technologii oraz problematyki braku prywatności podczas korzystania z urządzeń takich jak smartfony, smart zegarki, smart opaski oraz akcesoriów smart home. Zajęcia dla dwóch grup (ok. 300 uczniów) przeprowadził Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO. 

Projekt edukacyjny „BINGO”

BINGO! Z dniem 29 marca 2022 r. jako przedstawiciele Zarządu SIODO, rozpoczęliśmy cykl spotkań zatytułowany Bezpieczeństwo Informacji Na Gruncie Oświaty (pomysł, nazwa inicjatywy i uzgodnienia Prezesa SIODO), którego celem jest kreowanie wśród licealistów postaw poszanowania godności i prywatności każdego członka społeczności uczniowskiej i nie tylko, a także przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom korzystania z wysokich technologii.