W dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismo dotyczące Kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych

W dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismo dotyczące Kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

Powodem podjęcia inicjatywy oraz wzięcia udziału w konsultacjach jest budząca wątpliwości treść proponowanego Kodeksu. Wraz z pismem przewodnim przekazano również załącznik w postaci szeregu pytań do autorów. Pytania przygotowane zostały przez Członków SIODO podczas licznych dyskusji. ​

PEŁNA TREŚĆ PISMA PRZEKAZANEGO DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE PONIŻEJ

>TREŚĆ PISMA<

Poniżej kilka wybranych pytań:

1. Czy autorzy przewidują skupienie się na temacie aktywności podmiotów w mediach społecznościowych?

2. Czy autorzy przewidują zajęcie stanowiska w kwestii Rady Rodziców?

3. Na jakiej podstawie autorzy określili obowiązek szkolenia pracowników raz na 3 lata?

4. Czy rekomendacją autorów jest wydawanie osobnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie różnych czynności?

Egzaminy dyplomowe słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH EDYCJA V na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Katedra

W dniu 27 czerwca 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

– AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ABSOLWENCI 2019/2020 – EDYCJA V

na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie