IV Jarosławskie Forum Audytu Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem

W dniu 19 stycznia 2023 r. pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na zaproszenie Organizatorów Konferencji Naukowej „IV Jarosławskie Forum Audytu Bezpieczeństwo informacji 
i zarządzania ryzykiem”, reprezentując SIODO uczestniczył aktywnie w wydarzeniu. Temat wystąpienia w trakcie Konferencji Naukowej nosił tytuł:

„O SEMANTYCE PRYWATNOŚCI, DÓBR OSOBISTYCH I OCHRONIE DANYCH 
W ŚWIETLE RODO„

Konferencja SIODO w Krasnymstawie

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbyła się Konferencja SIODO organizowana wraz ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie pt. „Wieloaspektowe ujęcie ochrony danych osobowych w JST – Jak sprostać przepisom?”

Konferencję otworzył Wicestarosta: Pan Marek Nowosadzki, przedstawiając problematykę Konferencji oraz działalność Stowarzyszenia przedstawił zgromadzonym Członków Zarządu SIODO w rolach prelegentów w osobach – Pani Bogdanna Krupińska Skarbnik SIODO i Pan Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO.

I Bieszczadzkie Forum Audytu

Pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestniczył jako delegat SIODO w wydarzeniu organizowanym przez:

Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) ACFE Poland Chapter # 183 pod nazwą I Bieszczadzkie Forum Audytu w dniu 29 listopada 2022 roku. Zaproszenie skierowała Pani Katarzyna Kady-Głowiak ekspert PIKW, członek Zarządu CAKW.

Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE" - 16 LISTOPADA 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2022 roku odbyła się Konferencja SIODO pt. „SILNE I SŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I >RODO< W POLSCE”

Konferencja odbyła się w formie spotkania on-line. Nagranie z konferencji dostępne jest w serwisie YouTube na profilu SIODO – https://youtu.be/lYX0XdZ-1mw