Jarosław Feliński Prezes SIODO zaproszony na IX Podkarpackie Forum Audytu nt. Skuteczność i efektywność audytu wewnętrznego

19 kwietnia 2024 r.

w Instytucie Ekonomii i Finansów UR, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2,

w swoim wystąpieniu zaprezentował cele, zadania i rolę nadzoru nad zasobami aktywów informacyjnych sklasyfikowanych w organizacji i ich przenoszenie do cybermagazynów jakimi są chmury obliczeniowe.

Członkowie Zarządu SIODO na spotkaniu UODO pt. „Niezależność inspektora ochrony danych w świetle skoordynowanego działania EROD CEF DPO”.

W dniu 9.04.2024 r. Członkowie Zarządu SIODO mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pt. „Niezależność inspektora ochrony danych w świetle skoordynowanego działania EROD CEF DPO”.

Przede wszystkim, ogromne dziękujemy Urząd Ochrony Danych Osobowych za możliwość stacjonarnego uczestnictwa w spotkaniu. Było to doświadczenie ukazujące otwartość Urzędu na inspektorów ochrony danych osobowych, podyktowaną intencją współpracy w zakresie wzmacniania ich pozycji zawodowej, a co za tym idzie – co wybrzmiało podczas spotkania – efektywną realizacją samej istoty stosowania przepisów RODO tj. ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych. 

Spotkanie SIODO z Prezesem UODO

W dniu 19 marca 2024 r. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO) odbyli spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim, Zastępcą Prezesa UODO Konradem Komornickim, a także ich współpracownikami. 

Podczas spotkania, Zarząd SIODO zaprezentował podejmowane przez Stowarzyszenie jako organizację non-profit, działania oraz inicjatywy na rzecz propagowania idei bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.