IV Konferencja pt. RODO w zakładzie pracy – Inspektor ds. zgodności a przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym „sygnalisty”

Uczestniczyliśmy jako Patron Konferencji zorganizowanej przez WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem Profesora Arkadiusza Sobczyka w dniu 10 czerwca 2022 r. W trakice wydarzenia przedstawiono szkic zadań wynikających z przepisów UE i projektu polskich rozwiązań w sprawie obsługi zgłoszeń tzw. „sygnalistów”. 

Interesujące w treści wystąpienia, wykazały niejednoznaczność podmiotu „obsługi zgłoszeń” – debata koncentrowała się na próbie ustalenia czy ma nim być osoba czy ciało kolegialne? Ważną kwestią było także rozważanie statusu administratora, w stosunku do pozyskiwanych zgłoszeń, kanałów i form dokonywanych zgłoszeń.

W ocenie SIODO podnoszone w debacie publicznej sugestie o łączeniu ustawowych zadań inspektora ochrony danych osobowych stoi w wyraźnej sprzeczności (kolizji interesów) z ustawowymi zadaniami organu obsługi zgłoszeń
W żadnym przypadku nie należy upowszechniać lub forsować takiego rozwiązania, gdyż będzie opatrzone licznymi wadami.

Za Zarząd SIODO

Jarosław Feliński Prezes

Projekt edukacyjny ,,BINGO”

W ramach kontynuacji inicjatywy pod nazwą „BING@”, będącą autorskim pomysłem i inicjatywą Prezesa Zarządu SIODO w dniu 31 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i kadrą pedagogiczną Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie. Spotkanie trzecie nosiło temat:

„POLSKIE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE 
PRAW INNYCH OSÓB PRZEZ NIELETNICH, MAŁOLETNICH, MŁODOCIANYCH”

Zaproszenie do udziału w konferencji – Wybrane aspekty stosowania RODO i DODO przez organy porządkowe (9.06.2022r.)

Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Straż Miejska we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową pt.

Wybrane aspekty stosowania RODO i DODO przez organy porządkowe

Komitet naukowo-programowy
dr Iwona Ładysz – Przewodnicząca, Prodziekan ds. Kształcenia, Dolnośląska Szkoła Wyższa
mgr Jarosław Feliński – Zastępca Przewodniczącego, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa
prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma, Uniwersytet Zielonogórski
dr Emilia Kuczma, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Robert Gwardyński, Dolnośląska Szkoła Wyższa
mgr Robert Wodejko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych