VII Konferencja SIODO 

>OPORNOŚĆ<
„KIEROWNICTWA ORGANIZACJI 
WE WDRAŻANIU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”

21 maja 2024 r. 

WARSZAWA PAŁAC STASZICA 

            W dniu 21 maja 2024 r. w Pałacu Staszica w Warszawie stawiło się zacne grono Partnerów Konferencji pt. „Oporność kierownictwa organizacji we wdrażaniu bezpieczeństwa informacji”, znakomitych Prelegentów i Uczestników wydarzenia. Pomimo wyzywającego i nieco zaczepnego tytułu, wszystkie wystąpienia koncentrowały się na przeszkodach uniemożliwiających odpowiednio skuteczne zabezpieczenie informacji 
w organizacji. Każdy z prelegentów idealnie wpisał się w tematykę konferencji i celnie punktował słabości, luki – wskazując z troską realne potrzeby,  jak również wskazówki koniecznych zmian w podejściu do bezpieczeństwa informacji.

            Wydarzenie z rzadko spotykaną gracją i wyczuciem oraz profesjonalizmem prowadzili – Bogdanna Krupińska i Dawid Czerw – członkowie Zarządu SIODO. Przedstawiając Patronów wydarzenia – AGH w Krakowie, SGGW w Warszawie, ASzWoj. w Warszawie i PW w Warszawie, wyrażono podziękowanie za wsparcie i podkreślono rolę patronatu Konferencji SIODO. Gościem specjalnym wydarzenia był i wygłosił stosowne przesłanie Pan prof. Mirosław Wróblewski – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wystąpienia w kolejności prezentowali:

  • Magdalena Bigaj Prezeska Instytut Cyfrowego Obywatelstwa – temat: Kierownictwo organizacji promotorem higieny cyfrowej, tak czy nie?

O higienie cyfrowej, czyli o czynnościach i postawach, które mają zapewnić nam bezpieczne użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz nowoczesnych technologii, w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. Skutki zagrożeń są niebagatelne, problemy ze snem, stres cyfrowy, zaniedbanie obowiązków, problemy z koncentracją czy też przeciążenie informacyjne, o którym w swoich publikacjach przestrzegał Prof. Wiesław Babik.

  • Jacek Młotkiewicz Urząd Ochrony Danych Osobowych, Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń – temat: Ocena administratorów w świetle kontroli wykonywania RODO

RODO nakłada na administratora obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Na pytanie jak to wygląda w praktyce, jaki jest poziom świadomości administratorów o obowiązkach na nich spoczywających oraz czy i jaki ma wpływ Urząd Ochrony Danych Osobowych na stosowanie przepisów prawa ochrony danych osobowych przez administratorów odpowiedział w swoim wystąpieniu Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze strony Przedstawiciela UODO w sposób jednoznaczny wybrzmiało stanowisko UODO dot. niezależności Inspektorów Ochrony Danych. 

  • Jarosław Feliński Prezes SIODO – temat: Deficyty zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle RODO/UKSC/ i NIS 2 w organizacji – a MBA

Krajowy i unijny ustawodawca stawia przed nami liczne wyzwania przy wdrażaniu przepisów dot. cyberbezpieczeństwa takich jak dyrektywa NIS 2 oraz ustawa zmieniająca obecną ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W swojej prezentacji pt. „Deficyty zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle RODO/UKSC/ i NIS 2 w organizacji – a MBA” Pan Jarosław Feliński przybliżył problematykę dostrzegalnych deficytów BI i ODO, objaśnił etymologię słowa „cyber~… = sterowanie”, a także szkic nowych regulacji prawnych. 

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał poważne braki w systemie ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.  „Skutki braku ODO w jednostkach samorządu terytorialnego”  w swoim wystąpieniu wykazał Pan Tomasz Osmólski – Inspektor Ochrony Danych Najwyższej Izby Kontroli. Posłużył się licznymi przykładami, od których „skóra cierpnie”.

  • Dr hab. inż. Mariusz Frączek Akademia Wojsk Lądowych– temat: AI w dydaktyce za i przeciw

Ze sztuczną inteligencją mamy do czynienia już na co dzień. Ale co o niej wiemy, czy rozumiemy potrzebę jej wdrażania, czy jej się obawiamy czy widzimy jej same zalety? Kolejny prelegent Pan dr hab. inż. Mariusz Frączek z Akademii Wojsk Lądowych w swojej prelekcji pt. „AI w dydaktyce za i przeciw” rozwinął problematykę zagadnienia – czy edukacja w zakresie sztucznej inteligencji jest na potrzebna, czy już wszystko na jej temat wiemy?

  • Anna Wittenberg Dziennik Gazeta Prawna – temat: AI w organizacji, czyli co wie kierownictwo na dziś

Rozwój sztucznej inteligencji postępuje w praktyce z dnia na dzień. Do dyspozycji mamy już mnóstwo chat’ów, które generują odpowiedzi na zadane im zapytania, istnieją również modele, które tworzą obrazy, dźwięk, jednak w tym wszystkich działają w oparciu o szereg danych/informacji.  W wystąpieniu pt. „AI w Organizacji, czyli co wie kierownictwo na dziś?” Pani Anna Wittenberg z Dziennika Gazety Prawnej przedstawiła nowe zjawiska i ich wpływ i technologii na społeczeństwo. Zajmując się między innymi tematyką sztucznej inteligencji, stykiem polityki 
i technologii, prawami obywatelskimi w świecie cyfrowym, zaprezentowała interesujące wystąpienie i ciekawy materiał wizualny.

  • Dr hab. Hanna Batorowska prof. ASzWoj. temat: Komponenty kultury organizacyjnej oddziałujące na bezpieczeństwo informacyjne w firmie.

Na bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach składa się wiele komponentów, które nawzajem się przenikają – posiadają one cechy mentalne, materialne oraz organizacyjne. Mistrzowskie, profesorskie i niezwykle ciekawe wystąpienie, dot. komponentów kultury organizacyjnej, oddziałujących na bezpieczeństwo informacyjne w organizacji zaprezentowała Pani Profesor Hanna Batorowska.  Zaszczytem było gościć Panią Profesor w SIODO.

  • Dr inż. Olga Sobolewska Politechnika Warszawska – temat: Operator kluczowy zadania i realizacja w praktyc

Nowe wyzwania dot. implementacji unijnych (a także krajowych) przepisów prawa, dot. obszaru cyberbezpieczeństwa – NIS2 oraz USTAWA KSC. O tym jakie zadania płyną z tych przepisów oraz jak należycie realizować je w praktyce przedstawiła Pani Doktor Olga Sobolewska. Dynamicznie i z właściwym sobie poczuciem humoru, czym zdobyła uznanie słuchaczy.

  • Daria Bartnicka SIODO – temat: Audytowy obraz zarządzania BI i ODO na gruncie ISO 27001 – studium przypadku

O tym jak wygląda w praktyce działań eksperta bezpieczeństwa informacji Audytowy obraz zarządzania BI i ODO na gruncie ISO 27001 na podstawie studium przypadku opowiedziała w ekspresyjnej prezentacji i wystąpieniu Pani Daria Bartnicka, Członkini SIODO. Co motywuje organizację do wdrożenia ISO lub innych certyfikacji? Warto to jeszcze raz zobaczyć!

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

ZAPRASZAMY WKRÓTCE