W dniu 9 maja 2024 r. odbyła się Podkomisja Sejmu ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. W ramach jej przedmiotowych zagadnień dyskutowano o regulacjach dotyczących stosowania sztucznej inteligencji oraz o zapewnieniu przejrzystości algorytmów wykorzystywanych w różnych obszarach życia społecznego. Głos zabrał również Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który podkreślił kluczową rolę ochrony danych osobowych w kontekście sztucznej inteligencji oraz zapowiedział wsparcie prac legislacyjnych w tym zakresie poprzez udostępnienie wytycznych dotyczących projektowania prawa krajowego zgodnie z wymogami ochrony danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaznaczył, że ochrona danych osobowych stanowi nieodłączny element zarządzania systemami sztucznej inteligencji i zwrócił uwagę na konieczność harmonizacji przepisów z RODO oraz europejskim Aktem o sztucznej inteligencji. Ponadto, prezes UODO podkreślił znaczenie praw jednostek w kontekście systemów sztucznej inteligencji, w szczególności w kontekście praw do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.

Dawid Czerw, obecny podczas Podkomisji Sejmu Członek Zarządu SIODO zwrócił uwagę na potrzebę ujęcia w krajowych regulacjach dotyczących stosowania sztucznej inteligencji, a także przepisach dot. cyberbezpieczeństwa [m.in. projekt nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa] kategorii osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za organizację oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów wraz ze wskazaniem potrzebnych do spełnienia z ich strony kompetencji oraz kwalifikacji formalnych oraz umocowaniem ich rangi/statusu w organizacjach.

Transmisja archiwalna znajduję się w linku – https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2024&type=podkomisja#378673CBF43C9FCFC1258B1500323AED