W zorganizowanej 26 kwietnia 2024 r. przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka, konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”, uczestniczyli z ramienia SIODO:

Jarosław Feliński prezes Zarządu SIODO wraz z Członkinią Honorową dr Ewą Kuleszą,  z należną poruszanym tematom uwagą wsłuchano się wystąpienia prelegentów. Nie budzi sporu, iż w zdynamizowanym przez technologię cyfrową świecie, koniecznością staje się podejmowanie wartościowych inicjatyw uświadamiających siłę negatywnego oddziaływania mediów społecznościowych i zasobów internetowych. 

W rozmowach kuluarowych Prezes Zarządu SIODO, naszkicował Pani Monice Horna-Cieślak, Rzeczniczce Praw Dziecka pilotażowe działania edukacyjne realizowane przez SIODO w ostatnich latach. Zadeklarował także wsparcie Stowarzyszenia 
w zapowiedzianych przez RPD inicjatywach, a także aktywny patronat w wydarzeniach organizowanych wspólnie z UODO na polach edukacyjnych, realizacji nowych pomysłów, wspólnych projektów, konferencji i wydarzeń korzystnych zarówno dzieciom, młodzieży jak również rodzicom i opiekunom najmłodszych.

Zachęcamy Członków SIODO do przedstawiania autorskich propozycji w wyżej wykazanym zakresie.

Link do relacji z wydarzenia – https://uodo.gov.pl/pl/138/3081