19 kwietnia 2024 r.

w Instytucie Ekonomii i Finansów UR, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2,

w swoim wystąpieniu zaprezentował cele, zadania i rolę nadzoru nad zasobami aktywów informacyjnych sklasyfikowanych w organizacji i ich przenoszenie do cybermagazynów jakimi są chmury obliczeniowe.

Szczególną uwagę w wystąpieniu zwrócił na rozliczalność podmiotów dostarczających rozwiązania / usługi chmurowe i rozliczalność tych podmiotów oraz gwarancje składane przez dostawców takich usług, w świetle wymagań przepisów prawa. Podkreślił także znaczenie nowych regulacji wynikających z nadchodzących nowyc przepisów prawa NIS2.